IceSave

Introductie

IceSave was een handelsnaam van Landsbanki Íslands, de op één na grootste bank van IJsland. Onder deze naam was de bank actief op de Nederlandse en Britse markt. Begin oktober 2008, hadden in Nederland ongeveer 108.000 spaarders een rekening bij Icesave.

Landsbanki stelde De Nederlandsche Bank (DNB) in 2008 ervan op de hoogte een internetspaarbank in Nederland te gaan opzetten. DNB was verplicht dit toe te staan, maar stelde wel de eis dat IceSave in het eerste jaar een maximum bedrag van 500 miljoen euro mocht aantrekken. Een kleine maand later werd duidelijk dat IceSave veel meer geld zou hebben aangetrokken. Discussies tussen de DNB en Landsbanki liepen op niets uit, mede omdat IceSave zich niet gebonden zou voelen aan de eerdere afspraken. Kort hierna werd de bank genationaliseerd door IJsland, en werden alle activiteiten stilgelegd.

Problemen

Op 8 oktober 2008 werden IceSavespaarders medegedeeld dat de bank zijn verplichtingen niet meer kon nakomen. De Landsbanki Íslands bank, waar IceSave onderdeel van uitmaakte, was in solvabiliteitsproblemen geraakt. De spaarders die hierbij gedupeerd waren, moesten een beroep doen op de Nederlandse en IJslandse garantieregelingen. Het Nederlandse ministerie van financiën en de Nederlandse bank vergaderden met de IJslandse regering, om er zeker van te zijn dat de IJslandse overheid zijn verplichtingen zou nakomen jegens de Nederlandse spaarder.

In de tussentijd hadden naast reguliere spaarders ook veel Nederlandse provincies en gemeenten een rekening bij IceSave genomen, wat resulteerde tot een oplopende schade van 1,6 miljard.

Terugvorderingen

Het Nationaal Incasso Bureau (NIB) heeft namens duizenden gedupeerden geprobeerd beslag te leggen op hun tegoeden bij IceSave. De consumentenbond spande een kort geding aan. Beiden waren echter niet zinvol, sinds IceSave bekend maakte niet meer aan de verplichtingen van een spaarbank te kunnen voldoen.

Minister Wouter Bos dreigde op 9 oktober met een rechtszaak tegen IJsland, als het land zijn verplichtingen niet nakomt en als zou blijken dat de IJslandse autoriteiten misleidende informatie had verspreid omtrent de kredietwaardigheid van IceSave. De Nederlandse staat garandeerde dat de gedupeerden gecompenseerd zouden worden tot €100.000.

Akkoord

Op 9 december 2010 werd bekendgemaakt dat Nederland, IJsland en het Verenigd Koninkrijk een akkoord hadden bereikt, en dat een bedrag van 1,3 miljard euro zou worden uitbetaald aan Nederlands door IJsland. De IJslandse staat zei op 11 oktober toe haar verplichtingen na te komen op basis van haar garantiestelsel. De Nederlandse staat zou het bedrag in eerste instantie voorschieten.

De uitbetaling van gedupeerde IceSave spaarders is op 11 december 2010 van start gegaan, en werd uitgevoerd door de DNB. Ongeveer 100.000 spaarders hebben een aanvraag hiervoor ingediend.

Voor meer informatie over IceSave, kunt u bij de volgende websites terecht:
http://www.icesaving.nl
http://www.rtl.nl/financiën/rtlz/dossierdetail/icesave.xml